خواهرم اومده بهم می گه برو کتاب پ ن پ و بخر

با سر رفتم تو دیوار

خدا این چه فتنه ای بود که تو خانواده ما انداختی

اخه من دردم و به کی بگم

 

Advertisements