کلا نوشتنم نمی‌اد تو توئیتر

یه جوریه از اینجا نوشتن هم بدتره

ادم احساس می کنه بدتر خودش و داره خراب می‌کنه

کلا راضی نیستم.

Advertisements