وقتی برگای پاییز و له می کنی ،
یادت باشه روزی بهت نفس هدیه می دادن
مرام پاییز ، مرام زیر پا موند ن ِ ، له شدن

Advertisements