5 سال از زندگی و خاطراتم و یه جعبه کردم  بره  برا فراموشی .

پ.ن: 3تا شاخه گل پیدا کردم فکنم کنم برا مهر 85 باشه .

Advertisements