دوباره یه پایان و یه اغاز جدید
دوباره نیوتن و دیفرانسیل و انتگرال و یاتاقان و امار و احتمالات
دلم واسه شب گردی و وبی کاری تنگ شده
هشت ماه از زندگیم رو دور فوق العاده تند گذشت
هشت ماهی که شاید سختترین و بدترین اتفاق های عمرم افتاد توش
هشت ماهی که اگه عادی می خواست بگذره  عمرا رو پا می موندم
ولی هنوز هستم
در کل گذشت و ما هم می گذریم  این و هم نوشتم برا ثبت در تاریخ.

Advertisements